Πως λειτουργεί ο Ναργιλές. Τα μέρη του ναργιλέ και πως δουλεύει ο ναργιλές με απλά λόγια.

A shisha pipe has 4 parts: The Bowl. That’s the bowl holds the shisha tobacco. The Stem – That’s the vertical pipe from the bowl to the vase. The Vase – That’s the glass vase which we fill with water. The Hose – For inhaling the smoke from the vase How shisha pipe works The …

Πως λειτουργεί ο Ναργιλές. Τα μέρη του ναργιλέ και πως δουλεύει ο ναργιλές με απλά λόγια. Read More »