Πως λειτουργεί ο Ναργιλές. Τα μέρη του ναργιλέ και πως δουλεύει ο ναργιλές με απλά λόγια.

A shisha pipe has 4 parts: The Tobacco Bowl – the bowl holds the shisha tobacco. The Vase – the smoke passes through the water in the vase for cooling and filtering The Stem – its the vertical pipe from the bowl to the vase. The Hose – for sucking the smoke. The shisha tobacco …

Πως λειτουργεί ο Ναργιλές. Τα μέρη του ναργιλέ και πως δουλεύει ο ναργιλές με απλά λόγια. Read More »