Πως λειτουργεί ο Ναργιλές. Τα μέρη του ναργιλέ και πως δουλεύει ο ναργιλές με απλά λόγια

Τα βασικά μέρη ενός ναργιλέ είναι:

  1. Το μπολάκι στο οποίο μπαίνει η γεύση (καπνός) του Ναργιλέ.
  2. Ο κατακόρυφος σωλήνας που μεταφέρει τον καπνό από το δοχείο γεύσης στο βάζο.
  3. Tο βάζο ή γυάλα στο οποίο μπαίνει το νερό
  4. Το λάστιχο αναρρόφησης
Μέρη του ναργιλέ μπολ, κατακόρυφος σωλήνας, βάζο/γυάλα, λάστιχο, επιστόμιο

Πως δουλεύει ο ναργιλές

Η γεύση (tobacco) [3] τοποθετείται μέσα στο μπολάκι της γεύσης [4]. Το δοχείο καλύπτεται με αλουμινόχαρτο [2] στο οποίο ανοίγονται μικρές τρύπες. Πάνω στο αλουμινόχαρτο τοποθετούνται κάρβουνα [1] που ζεσταίνουν τον καπνό και τον αέρα που περνά διαμέσου τους.

πως δουλεύει ο ναργιλές

Καθώς ο χρήστης ρουφά αέρα από το λάστιχο αναρρόφησης [6], αφαιρεί αέρα από το δοχείο νερού και δημιουργείται υποπίεση. Λόγω της υποπίεσης νέος αέρας περνά μέσα από τα κάρβουνα, ζεσταίνεται και στη συνέχεια περνά στο δοχείο γεύσης, οπού ζεσταίνει τη γεύση (tobacco) και την φέρνει πάνω από την θερμοκρασία βρασμού της με αποτέλεσμα να απελευθερώνεται ο αρωματικός καπνός από τη γεύση.

Στη συνέχεια, ο αρωματικός καπνός περνά από τον κατακόρυφο σωλήνα [5] και βγαίνει από την άκρη του σωλήνα που είναι 2-3 cm κάτω από την επιφάνεια του νερού. Ο αέρας εξέρχεται από τον κάθετο σωλήνα σε μορφή φυσαλίδων και κατευθύνεται στην επιφάνεια του νερού. Σε αυτή την φάση, καθώς ο καπνός περνά μέσα από το νερό, φιλτράρεται και ψύχεται. Στην συνέχεια, διαμέσου του λάστιχου αναρρόφησης φτάνει στο στόμα του χρήστη.

Interested in buying a hookah. Check out our list of thinks to what when buying a hookah

Scroll to Top